Torre de Bulc

Img 1: TORRE DE BULC

Datada en 1601, la torre és de planta quadrada i té annexa un altra construcció. La seua rehabilitació li ha fet perdre part de la seua configuració original.

  • Característiques
  • tipus: BIC Monumento
  • Època: Siglos XVI-XVII
  • Direcció
  • Carretera Benasal-Vilafranca
  • Benasal

Valora i compartix