Conjunt històric artístic de la ciutat

Img 1: CONJUNT HISTÒRIC ARTÍSTIC DE LA CIUTAT

Un recorregut pel traçat de carrers del municipi denota la importància que va tindrela vila en temps passats. Els elements defensius i la conservació de vivendesmanifesten la depurada tècnica que en matèria de fortificacions tenia el mésimportant arquitecte enginyer militar de l'època, l'italià Juan Bautista Antonelli.

  • Característiques
  • Època: Medieval

Valora i compartix