Conjunto Histórico

Img 1: CONJUNT HISTÒRIC

Un passeig pel traçat de carrers del centre de Segorbe permet admirar els llenços que encara es conserven en part de la muralla primitiva i d'origen medieval. També resulta imprescindible visitar l'aqüeducte, del segle XIV. L'Arc de la Verónica, porta d'accés a l'antiga ciutat murallada, posseïx l'estructura pròpia de les construccions musulmanes.

  • Característiques
  • tipus: BIC Conjunto Histórico
  • Època: S. XIV

Valora i compartix