• Desert de les Palmes - Comunitat Valenciana

    Aquestes serres litorals, autèntica fita paisatgística de la Plana, s'estén pels termes de Benicàssim, Borriol, Castelló de la Plana, Orpesa i la Pobla Tornesa. El nom...

    Parques Naturales
    5