• Img 1: CASTELL-PALAU
  D'un alt interés arquitectònic, el Castell del Papa Luna conserva importants obresde l'època del Pontífex. La Basílica papal de Benedicte XIII es compleme...
  3
 • Img 1: TORRE DE BADÚM

  Una visita a la torre és una completa activitat per a aquells que volen combinar lanaturalesa amb l'art. D'origen àrab, la infraestructura defensiva va ser utilitzadaper a avisar als habitants del...

  0
 • El Temple Parroquial de la Mare de Déu dels Socors està format per elementsarquitectònics i porta de tradició romànica. En el seu interior es poden visitarelements relatius a l'estada de dos papes...

  0
 • Ermitori Mare de Déu de l'Ermitana

  Pertanyent al barroc valencià, l'ermitori de la Mare de Deu de l'Ermitana alberga laimatge de la patrona de la ciutat. El temple és seu durant el mes de setembre delsa...

  0
 • Img 1: CONJUNT HISTÒRIC ARTÍSTIC DE LA CIUTAT

  Un recorregut pel traçat de carrers del municipi denota la importància que va tindrela vila en temps passats. Els elements defensius i la conservació de vivendesmanifesten la depurada tècnica que...

  0