• Esta construcció formava part de la xàrcia costera de torres sentinella i actualment forma part d'una propietat particular. En este cas, és de planta circular i, amb la seua restauració, s'han inc...

    0
  • Esta torre va formar part de l'extensa xàrcia de torres sentinella que alertava de les incursions enemigues a la costa. Actualment es troba rehabilitada.

    0
  • Img 1: FORT DE BÈRNIA

    Construït en 1562 davall la direcció de l'enginyer italià Juan Bautista Antonelli. Esta edificació tenia com a objectiu la vigilància sobre la població morisca, que s'havia sublevat en diverses oc...

    0