• Centre d'acollida d'animals salvatges: lleons, tigres, gossos salvatges, mapatxes, etc. L'extensió del recinte és de 80.000 m2. Se visita a peu podent observar als animal...
    0