• Img 1: TORRE DE LA ILLETA

  Va ser construïda en 1557 per orde del virrei de València, el senyor Bonaventura de Cárdenas, com a sistema de defensa contra els atacs dels pirates barbarescos. Destaca entre les altres torres se...

  0
 • Img 1: ESGLÉSIA DE SANTA TERESA

  Construïda en 1849 i reformada entre 1909 i 1911, es troba ubicada en una característica plaça del nucli antic al costat del Centre Cultural Biblioteca, dotat d'unes magnífiques instal·lacions, i...

  0
 • Foto Palau de Vil·la Marco

  Finca rústica de gran importancia en la Huerta de Finca rústica de gran importància a l'Horta d'Alacant, que va ser construïda a mitjan segle XIX i restaurada posterio...

  0
 • Img 1: MONUMENT AL PESCADOR

  Com a representació de la unió entre la terra i la mar es troba este monument que consta de dos parts; una barca i un far, una separada a uns cent metres de l'altra. És obra d'Arcadio Blasco.

  ...
  0
 • Img 1: ILLETA DELS BANYETS DE LA REINA

  La Illeta dels Banyets és un dels jaciments més importants del mediterrani hispànic, síntesi de totes les cultures que han morat en les nostres terres. Els primers vestigis daten del Calcolític i...

  0
 • Torre Aigües (Torre del Barranc d'Aigües o de la Lloma de Reixes)
  Està situada en un paratge protegit de gran bellesa paisatgística, que va ser línia fronterera entre els regnes de Castella i Aragó fins a 1.296, quan el monarca Jaume II...
  0
 • Ermita del Carmen

  Ermita dedicada a la Mare de Déu del Carme, patrona del...

  0
 • Pont del Centenari de El Campello

  Pont elevat que acaba la prolongació de l’avinguda dels Furs i travessa el parc central. És la nova zona verda del Campello amb trenta-dos mil metres quadrats, dotada de nombrosos atractius per al...

  0
 • La Font del Centenari de El Campello

  A l’interior del parc central hi ha la Font del Centenari. Es va triar eixe nom per a homenatjar la localitat després del centenari com a municipi independent d’Alacant, aniversari que es va celeb...

  0
 • Homenaje a El Campello

  Escultura de Francisco José Maestre, concedida per la fundació Manuel Peláez, pertanyent a la constructora ECISA, que adorna la rotonda que unix el carrer de Sant Bartolomeu i l’avinguda dels Furs...

  0