• Museo de Arte Bizantino
    Col•lecció museogràfica permanent d’icones bizantines, ornaments litúrgics i vasos sagrats de l’orient cristià del monestir de la Trinitat.
    0