• Img 1: Les Serres de Corbera i de les Agulles

    Entre les poblacions d'Alzira i Tavernes de la Valldigna s'estenen aquests relleus de directriu ibèrica. L'abandonat monestir jerònim de la Murta (Alzira) es troba en...

    Sierras
    0