• Antella - Valencia Terra i Mar - Comunitat Valenciana

    El programa de les festes patronals està ple d'actes que aconseguixen una gran participació. No obstant, el foc i la pólvora ocupen un lloc destacat entre les activitats programades.

    5