• Carles de Borja, fill de Sant Francesc de Borja, va ser el promotor de l'edifici que, a l'origen, va estar destinat a albergar el convent dels franciscans. Actualment en les instal·lacions es trob...

  0
 • La construcció d'un recinte murallat, en els primers anys del segle XIV, va proporcionar l'agrupació dels nuclis de població dispersos per la zona.

  0
 • L'edifici és de cos cilíndric i té sis metres d'alçària. La seua peculiaritat consistix que no es coneix realment perquè era utilitzada, encara que la creença més estesa és que podria tractar-se d...

  0
 • En el temple, d'estil gòtic, destaquen la porta de Santa Maria, de traça gòtica, mentres que la seua arquitectura és eminentment horitzontal, de poca alçària i massissa, característiques poc freqü...

  0
 • Es tracta d'un lloc poblat des de l'antiguitat com ho demostren les restes arqueològiques trobades de l'Edat de Bronze, de les èpoques ibèrica, romana i medieval, tant islàmica com cristiana. En l...

  0
 • L'edifici compta amb dos interessants elements artístics que destaquen sobre el conjunt arquitectònic com són la fatxada, pertanyent a l'estil neoclàssic pur, i la rematada de la mateixa, composta...

  0
 • Img 1: PALAU DUCAL

  Un arc de mig punt i un escut de la família dóna entrada a la casa natalícia de Francesc de Borja. En el seu interior poden visitar-se distintes estances amb elements dels estils arquitectònics de...

  0
 • L'edifici original estava constituït per les dependències pròpies d'un centre religiós. Posteriorment, va albergar la universitat fins que es va decretar l'expulsió dels jesuïtes del territori esp...

  0
 • És una alqueria senyorial del segle XVI (construïda sobre la planta d'un altre anterior, del XIV). Presenta una imatge d'edifici fortificat que, al llarg de la història, ha tingut diversos propiet...

  0