• Miracle dels Corporals

    L'animal va caminar durant 13 dies i al llarg del trajecte es van succeir diversos miracles, com el de la Pobla Llarga, en el qual es diu que un home paralític havia demanat que el deixaren al cos...

    0
  • Entrada

    En esta festa es rememora la invasió musulmana i la seua posterior reconquesta per part dels cristians. Ha patit una evolució, no per a mal sinó tot tot el contrari, primer només destacaven les de...

    0