• Img 1: CASTELL

  El castell, que es troba en ruïnes, conserva diverses torres emmerletades entre les que destaca la Torre dels Coloms. Este nom pot resultar estrany entre els veïns de Moixent, on se l'ano...

  0
 • El llac artificial, que arreplega les aigües dels barrancs de la zona, fou possible per la construcció de dos grans murs de contenció construïts a finals del segle XVIII.

  0
 • Img 1: TORRE DEL COLOMS

  La torre s'ha convertit en un monument emblemàtic del paisatge del municipi. És l'única edificació que es conserva del sistema de torres sentinelles, que donaven cobertura defensiva i alerta al se...

  0
 • En este jaciment es van trobar les conegudes com a tomba de les Dametes i de les Sirenes, encara que es van localitzar més d'una dotzena de restes de cremacions. Entre els aixova...

  0
 • Img 1: LA BASTIDA DE LES ALCUSSES

  És l'assentament iber més important dels localitzats a la Comunitat Valenciana. En sis hectàrees de terreny s'han localitzat quatre portes i tres torres. En el seu interior, el traçat urbà estava...

  0
 • Img 1: PINTURES RUPESTRES

  En la província de València, es conserven pintures rupestres de fama mundial, entre les quals es troben les de la localitat de Moixent, en l'interior de la comarca de la Costera. Tal és el valor d...

  0
 • Img 1: EMBASSAMENT DEL BOSQUET

  L'embassament del Bosquet és un bell llac artificial creat cap a 1770, gràcies a un projecte il·lustrat d'enginyeria hidràulica promogut per Pasqual Caro, fill d'un dels barons de Moixent i marque...

  0