• logo Museo visigodo Pla de Nadal. MuPla 1

    Finalment, es poden contemplar més de cent peces d'escultura, que constituïx la millor col·lecció de plàstica civil tardo-antiga d'Hispània i una de les més completes de tot l'Occident. Riba-roja...

    0