• Img 1: CASA DELS CINTERS

    Villar compta amb un Museu Etnogràfic, la Casa dels Cinters. És un edifici de cert rang del segle XIX que encara conserva els elements constructius de l'època així com les dependències típiques (q...

    0