Torre Boter

Img 1: TORRE BOTER

És una de les torres de major alçària i posseïx, com a peculiaritat, una coberta de teula a dos aigües.

  • Features:
  • Type: BIC Monumento
  • Època: siglo XVI

Rate and share