Torre Boter

Img 1: TORRE BOTER

És una de les torres de major alçària i posseïx, com a peculiaritat, una coberta de teula a dos aigües.

  • Característiques
  • tipus: BIC Monumento
  • Època: siglo XVI

Valora i compartix