Vil·Les Romanes Del Castell D'ansaldo

Img 1: VIL·LES ROMANES DEL CASTELL D'ANSALDO

En les excavacions realitzades s'han trobat elements lítics, ceràmics, de bronze i ferro, fragments d'ossos i elements de construcció.

  • Característiques
  • tipus: BIC Zona Arqueológica
  • Època: siglo I-II

Valora i compartix