Torre Na Valora

Img 1: TORRE NA VALORA

És un dels pocs testimonis que s'ha conservat de les muralles medievals que es van construir al voltant de la vila, o primer recinte de l'Alcoi medieval, la construcció del qual es va dur a terme al llarg de la segona mitat del segle XIII. La torre presenta el seu basament, la porta d'ingrés i els cantons amb carreus de pedra, i en la seua construcció també es va emprar la tàpia. Rehabilitada l'any 2002, la seua situació estratègica permet un ampli domini visual sobre el riu Riquer i la partida dels Tints.

  • Característiques
  • tipus: BIC Monumento
  • Horaris: Visitable desde el Museo Arqueológico
  • Època: Medieval

Valora i compartix