CONVENT DE PARES FRANCISCANS

Img 1: CONVENT DE PARES FRANCISCANS
El conjunt s'ubica sobre una antiga ermita gòtica dedicada a Sant Sebastià. El seu pati mostra una creu gòtica del segle XIV decorada amb iconografia cristiana. En el seu interior es pot visitar la ‘Taula de la Sagrada Família’ del Pare Borrás i es conserva un interessant sòcol en la zona del refectori.
  • Característiques
  • Horaris: Llamar por teléfono para concertar visitas.
  • Època: sigo XVI
  • Direcció
  • Calle Convent s/n
  • Cocentaina
  • Telèfons:
    • 96 559 00 55

Valora i compartix