MURALLES

Img 1: MURALLES
La cultura cristiana medieval es va desenrotllar a Cocentaina en l'interior d'estes muralles que superen els mil metres de longitud. Per a aconseguir el seu objectiu eminentment defensiu, l'estructura disposava de 24 torrasses i quatre portals que permetien l'entrada a la zona cristiana.
  • Característiques
  • Època: XIII
  • Direcció
  • Barrio cristinano
  • Cocentaina
  • Telèfons:
    • 965590159

Valora i compartix