Museu Arqueològic Municipal

Museu Arqueològic Municipal

Els fons del museu arrepleguen vestigis de les distintes civilitzacions que han passat pel municipi, des del paleolític superior fins a la fi de l'etapa musulmana. Motles de foneria, bronzes fenicis, monedes de plata encunyades a Roma són alguns dels objectes que es poden observar. L'edifici també alberga el Museu Municipal de Pintura.

Valora i compartix