Illeta dels Banyets de la Reina

Img 1: ILLETA DELS BANYETS DE LA REINA

La Illeta dels Banyets és un dels jaciments més importants del mediterrani hispànic, síntesi de totes les cultures que han morat en les nostres terres. Els primers vestigis daten del Calcolític i de l'Edat del Bronze, en el segon mil·lenni abans de Crist.
D'especial rellevància són les restes del poblat iber, únic per les seues característiques; el fet de trobar poques vivendes i molts magatzems i restes ceràmiques ha portat a la conclusió de l'existència d'una important activitat comercial, a més s'han trobat dos temples de característiques singulars per a l'època.
De l'època romana sobreïxen unes xicotetes termes, però especialment les piscifactories, construccions que han donat nom a l'enclavament.

  • Característiques
  • tipus: BIC Monumento
  • Horaris: HORARIO DE VERANO. Del 15 de Junio al 16 de Septiembre De martes a sábados De 9:00 a 13:00 h. y de 18:00 a 21:00 h. Domingos y festivos, de 9:00 a 13:00 h. HORARIO DE INVIERNO. Del 17 de septiembre al 14 de junio De martes a sábados De 10:00 a 14:00 h. y de 15:30 a 17:30 h. Domingos y festivos, de 10:00 a 14:00 h.
  • Època: 2º Milenio a.C.

Valora i compartix