Torre de la Illeta

Img 1: TORRE DE LA ILLETA

Va ser construïda en 1557 per orde del virrei de València, el senyor Bonaventura de Cárdenas, com a sistema de defensa contra els atacs dels pirates barbarescos. Destaca entre les altres torres sentinella que se situen al llarg de tota la costa valenciana per la seua grandària i pel seu magnífic estat, ja que va ser restaurada en 1.990. Constituïx tot un símbol per als campellers i s'utilitza com marc per a diferents esdeveniments, així com emblema de la localitat.

  • Característiques
  • Època: siglo XVI

Valora i compartix