Murralles i Torres

Murallas y Torres

El recinte murallat va ser utilitzat pels cristians per a protegir-se de la població musulmana, ubicada extramurs. El traçat de tota la muralla va ser reconstruit, per la qual cosa hi ha actualment restes de les seues modificacions i restauracions. La muralla va estar infestada de torres de què es mantenen algunes i entre les quals destaquen la Torre de la Calaforra i la Torre del Consell.

  • Característiques
  • tipus: BIC Conjunto Histórico
  • Època: XI

Valora i compartix