Torre de La Canyada

1603_val_imagen2-noimage.gif

La torre ha sofrit diverses modificacions i actualment es troba alineada amb una altra edificació. A més, s'han modificat, engrandint-los, els buits de la fatxada.

  • Features:
  • Època: siglo XVII

Rate and share