Necrópolis Ibérica Corral de Saus

En este jaciment es van trobar les conegudes com a tomba de les Dametes i de les Sirenes, encara que es van localitzar més d'una dotzena de restes de cremacions. Entre els aixovars depositats destaca la ceràmica ibèrica, elements metàl·lics i objectes de pasta vítria. 

  • Característiques
  • Època: Siglo IV a. C.
Galeria

Valora i compartix