Llavador

Img 1: EL LLAVADOR

Ubicat al barri dels Castellets. Construït en 1938. Es troba a una altitud de 290 m. sobre el nivell del mar. Se situa junt al costat del barranc dels Castellets on pararia el cabal sobrant. El llavador va ser un espai públic que es va convertir en un lloc de sociabilitat femenina, dins del marc d'una societat en procés d'industrialització. L'aparició dels llavadors públics en els municipis valencians pot centrar-se en el passat terç del segle XIX, generalitzant-se durant els primers del segle XX. Per a la seua instal·lació ha d'estar prop d'una bassa o séquia. En este cas els llavadors de Serra arrepleguen les aigües d'algunes de les fonts que brollaven al seu voltant. El llavador consistia en una simple i xicoteta bassa rectangular i allargada en el sentit del corrent de l'aigua amb les parets inclinades lleugerament cap a l'interior, on es disposaven pises de gres, per a facilitar la funció d'ensabonar i eixugar la roba. L'entrada d'un fil continu d'aigua neta, feia que esta es regenerara contínuament de la brutícia i del sabó de la superfície. Este llavador està cobert per una estructura de pilars de pedra coberts de ciments, que sustenten unes llindes de formigó armat, on es recolza una coberta a dos vessants, amb teula alacantina subjectada sobre un forjat de fusta.

  • Característiques
  • Època: 1938

Valora i compartix