Torre del Senyor de la Vila

Img 1: TORRE DEL SENYOR DE LA VILA

Torre d'origen islàmic que va formar part del sistema defensiu del terme, però amb el pas dels segles va quedar incrustada dins de la Casa Palau del Senyor de la Vila, edifici conformat per murs de maçoneria. El perfil és lleugerament trapezoïdal, amb xicotets buits i merlets com a acaballs. Els murs de la torre es troben en bon estat, perquè a pesar dels mil anys transcorreguts des de la seua construcció, han resistit el pas dels segles. Les reformes que ha patit la torre al llarg dels anys han variat considerablement la seua estructura original. La seua ubicació, integrada en el nucli urbà del municipi, permet visitar el monument dins del conjunt urbà del municipi.

  • Característiques
  • tipus: BIC Monumento
  • Època: Siglo IX
  • Direcció
  • Calle Cantó de la Torre, s/n
  • Serra
  • Telèfons:
    • +34 961 688 443

Valora i compartix