SANT ANTONI 2020

Descripció
Direcció

DIVENDRES 17

Benedicció dels prims i pastissos.

DISSABTE 18

20:00 h. Benedicció dels animals i matxà.

A continuació, repartició de prims i pastissos.

DIUMENGE 19

Repartició de prims i pastissos en eixir de Missa Major, en honor a Sant Antoni.

12:00 h. Corregudes infantils.

15:00 h. Corregudes per a grans i trencà d’olles.

21:00 h. Rifa de la baconeta.

 

La setmana del 13 al 17 de gener, es donaran prims i pastissos als xiquets i xiquetes que arrastren calderos.

Les persones que no estiguen a casa quan es reparteix la caritat, podran recollir-la a l’Òptica, a partir del dilluns 20.

Informació elaborada per :

This office does not assume responsibility for sudden changes or variations of the events published on this site.