Torre del Barranc d’Aigües o de la Lloma de Reixes