Festa del Fadrins, Sant Pere de Verona

Festa del Fadrins, Sant Pere de Verona

Amb la inauguració del casal dels majorals, comença la festa dels fadrins i fadrines (la festa dels fadrins) de la localitat. Campionats, actes taurins, concerts, despertaes, el cant de albaes i altres espectacles són el seu major atractiu.

Valora i compartix