Art rupestre de l'arc mediterrani

L'art rupestre prehistòric llevantí s'estén per les serres litorals i interiors de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica, al llarg de mil quilòmetres de zona pròxima a la costa, des de Catalunya fins a la part oriental d'Andalusia, on es conserven més de set-cents llocs amb pintures prehistòriques de singular valor, més de 300 a la Comunitat Valenciana. A més, és un fenomen exclusiu de la franja mediterrània de la Península Ibèrica.

Arte rupestre levantino 3 muestras

Les pintures es disposen en abrics poc profunds oberts a l'aire lliure, en les parets frontals i a voltes al sostre. Les figures presenten perfils simples més o menys farcides de pigment i contornejades, predominant els colors roig, negre i, en menor mesura, blanc i groc. Els seus traços delicats van ser realitzats amb plomes d'au o elements vegetals, o bé les dos alhora. Després del perfilat, les figures s'emplenen de vegades amb tintes planes.

És un art naturalista i narratiu on les seues escenes constitueixen les primeres narracions de la Prehistòria europea. Proporcionen informació molt rellevant de la caça en grup o individual, trampejant o rastrejant animals ferits, o bé de recol·lecció, com la de la mel. Però també hi ha les primeres evidències d'enfrontaments bèl·lics organitzats, de combats i execucions, així com d'escenes de la vida quotidiana que proporcionen informació sobre roba i adorns personals que marquen les diferències socials des de la Prehistòria.

+info:

Arte rupestre levantino

Valora i compartix