Monuments en la Comunitat Valenciana

 • Conjunto histórico artístico Elx/Elche

  La Vila Murada es correspon a l'antiga ciutat cristiana medieval, intramurs. La majoria dels edificis històrics es troben en este recinte, on es poden visitar el Palau Altamira, la Basílica de Santa Maria, la Calahorra, l'ajuntament o la Torre del Consell.

  0
 • 1603_val_imagen2-noimage.gif

  Esta fortificació es troba annexa a una casa de segle XVIII. No obstant, ambdós han sigut molt transformades.

  0
 • Misteri d'Elx, Patrimoni de la Humanitat

  El Misteri d'Elx és una representació sacrolírica, d'origen medieval, que celebra l'assumpció de la Mare de Déu als cels. Esta és l'única obra del seu gènere que s'ha mantingut viva fins a l'actualitat, ja que el Concili de Trent va prohibir la representació d'...

  0
 • Img 1: TORRE DE LA CALAFORRA
  En els seus orígens, la torre, d'origen àrab, donava accés a la ciutat. Posteriorment es va construir al costat d'ella un almodí, un edifici per a pesar el blat abans de portar-lo als molins. En el segle XIX va albergar la fundació d'una lògi...
  0
 • Torre del Consell Elx

  La Torre del Consell és destacable pel rellotge que es troba al capdamunt. Este és un mecanisme en què apareixen dos figures humanes conegudes com Miquel Calendura, la de major tamany i que fa sonar les hores, i Vicentet Calendureta, la més xicoteta, i que anuncia els quarts.

  0
 • Les restes de la torre es troben en un hort de palmeres datileres, però el seu estat a penes ha possibilitat descobrir les motlures gòtiques que conserva.

  0
 • Va ser una de les fortificacions alçades per a la vigilància del terreny rural. Actualment està adossada a una casa, en la mateixa parcel·la en què s'ubica l'ermita de Santa Bárbara.

  0
 • Baños Árabes Elche

  Els banys àrabs actualment es troben en l'interior del Convent de la Mercé. Són els millor conservats d'una ciutat en què l'existència d'estes estades reflectia benestar econòmic i prosperitat.

  0
 • Basílica de Santa María Elx/Elche

  Sobre l'antiga mesquita es va alçar l'església de Santa Maria, un temple gòtic que es va mantindre fins al segle XIV i que va ser derrocat i reconstruit en el XVI sota les línies del goticorenaixentista. Tampoc esta estructura va perdurar, amb la qual cosa l'ac...

  0
 • Murallas y Torres

  El recinte murallat va ser utilitzat pels cristians per a protegir-se de la població musulmana, ubicada extramurs. El traçat de tota la muralla va ser reconstruit, per la qual cosa hi ha actualment restes de les seues modificacions i restauracions. La muralla va estar infestada de torres de què e...

  0

Valora i compartix