Monuments en la Comunitat Valenciana

 • Carles de Borja, fill de Sant Francesc de Borja, va ser el promotor de l'edifici que, a l'origen, va estar destinat a albergar el convent dels franciscans. Actualment en les instal·lacions es troba el Centre Cultural, amb la biblioteca municipal i el servici de Correus. A pesar dels seus nous uso...

  0
 • La construcció d'un recinte murallat, en els primers anys del segle XIV, va proporcionar l'agrupació dels nuclis de població dispersos per la zona.

  0
 • L'edifici és de cos cilíndric i té sis metres d'alçària. La seua peculiaritat consistix que no es coneix realment perquè era utilitzada, encara que la creença més estesa és que podria tractar-se d'una espècie d'ermitori o lloc de penitència i oració temporal.

  0
 • En el temple, d'estil gòtic, destaquen la porta de Santa Maria, de traça gòtica, mentres que la seua arquitectura és eminentment horitzontal, de poca alçària i massissa, característiques poc freqüents en el gòtic mediterrani. De la segona porta, la dels Apòstols a penes queden els dos escuts en r...

  0
 • Es tracta d'un lloc poblat des de l'antiguitat com ho demostren les restes arqueològiques trobades de l'Edat de Bronze, de les èpoques ibèrica, romana i medieval, tant islàmica com cristiana. En la construcció del castell s'aprecien restes de les distintes cultures que van ocupar l'antiga Bairén....

  0
 • L'edifici compta amb dos interessants elements artístics que destaquen sobre el conjunt arquitectònic com són la fatxada, pertanyent a l'estil neoclàssic pur, i la rematada de la mateixa, composta per quatre bustos de pedra que simbolitzen les virtuts que han de reunir els dirigents polítics. La...

  0
 • Img 1: PALAU DUCAL

  Un arc de mig punt i un escut de la família dóna entrada a la casa natalícia de Francesc de Borja. En el seu interior poden visitar-se distintes estances amb elements dels estils arquitectònics de sis segles d'història: gòtic, barroc, renaixentista i neoclàssic.

  0
 • L'edifici original estava constituït per les dependències pròpies d'un centre religiós. Posteriorment, va albergar la universitat fins que es va decretar l'expulsió dels jesuïtes del territori espanyol, la qual cosa la va paralitzar per a sempre. A partir de llavors, l'edifici ha tingut diversos...

  0
 • És una alqueria senyorial del segle XVI (construïda sobre la planta d'un altre anterior, del XIV). Presenta una imatge d'edifici fortificat que, al llarg de la història, ha tingut diversos propietaris i usos que han deixat empremta en la seua arquitectura. Actualment, i després de comprar-la el c...

  0
 • Img 1: ERMITA DEL SANTÍSSIM CRIST DEL CALVARI

  L'ermita, de dimensions reduïdes, és barroca amb detalls molt senzills que completen l'elegància de l'entorn que la rodeja. L'església pren especial importància durant el mes d'agost quan se celebra la festivitat del Santíssim Crist.

  0

Valora i compartix